2012 m. spalio 20 d., šeštadienis

Varšuvos sukilimo muziejus

Varšuvos sukilimo muziejus nebuvo mano originaliame kelionės plane, bet nesigailiu skyrusi jam laiko. Buvusiame tramvajaus depe įkurtas muziejus atskleidžia ne tik karo eigą, bet ir paprastų žmonių gyvenimo momentus. Muziejuje nefotografavau, bet nemažai užsirašinėjau. Muziejus atidarytas 2004 metais minint 60 metų Varšuvos sukilimo metines.

To meto vaikų žaidimai atskleidžia tragiškas gyvenimo realijas. Devynerių metų Ewa su savimi nešiojasi savo pačios pasidarytą leidimą laisvai judėti name, kur gyvena jos šeima. Ewa žuvo vokiečių raketai pataikius į namą. Dvejų metų Eliza nešioja ID numeriuką ant kaklo, kuriame mama prašo grąžinti paklydusį vaiką tokiu ir tokiu adresu.

Lenkija kapituliavo 1939 metų rugsėjo 28d. Hitleris atvyko tų pat metų spalio 5 d. priimti karinio parado. Jau tada buvo planuota pasikėsinti į jį: 500 kg sprogmenų buvo padėti sankryžose Nowy Swiat ir Jerozalimski alėjoje. Iki šiol nėra aišku, kodėl pasikėsinimas neįvyko.

Mokyklos ir universitetai lenkams buvo uždaryti. Lenkijos istorija, literatūra ir geografija buvo draudžiamos disciplinos. Tačiau draudimo metu susikūrė Slaptoji mokytojų organizacija, kurioje 5500 mokytojų dirbo su 90,000 studentų.

Kareivio priesaika (angliška versija):

"Before God Almighty
and Mary the Blessed Virgin,
Queen of the Polish Crown,
I pledge allegiance to my Motherland,
the Republic of Poland.
I pledge allegiance to steadfastly guard Her honor
and to fight for Her liberation
with all my strength
even to the extent of my own life.
I pledge unconditional obedience
to the President of Poland,
to the Commander-in-Chief
and Her Home Army Commander
whom he appointed.
And to resolutely keep secret
whatever may happen to me.

SO HELP ME GOD."

Muziejuje nemažai nuotraukų. Ekspozicija chronologiškai juda nuo vokiečių įsigalėjimo iki rezistencinės kovos. Štai nemažai nuotraukų rodo, kokiomis barikadomis vokiečių kareiviai atsitvėrę nuo visuomenės. Vienas užrašas po nuotrauka liudija:" The headquarters of the gestapo on Szucha Avenue are guarded not only by their infamously bad reputation".

Nemaža ekspozicija demonstruoja kokius puikius meninius sugebėjimus turėjo rezistencijos judėjimas, nes prisireikė klastoti leidimus, pasus, įvairius dokumentus. Vokiečiai savo ruožtu nenusileido: operacija "Bernhard" buvo skirta destabilizuoti Jungtinės Karalystės finansus. Vokiečiai išspausdino ir paleido į apyvartą 135 mln svarų sterlingų, kurie iki šiai dienai laikomi geriausiomis klastotėmis istorijoje.

Kelios nuotraukos rodo, kaip miestas po truputį pasidaro kapinėmis: nebelieka laiko ir pajėgų laidoti žuvusiems, kryžiai dygsta tiesiog gatvėse ar griuvėsiuose.

Daugiau informacijos: www.old.1944.pl

Sunkia dūšia,

Kūtvėla


Komentarų nėra: