2012 m. gruodžio 23 d., sekmadienis

Užupio kapinės. Uzupis Cemetery.

Nedidelis fotoreportažas iš Užupio kapinių.
This is a little photo gallery from Uzupis cemetery in Vilnius.

Laidojimo tradicijos Lietuvoje kito su laiku. XVIII a. buvo uždrausta laidoti rūsiuose. XIX a. kapines buvo liepta perkelti už miesto. 1810 m. įkurtos Užupio Bernardinų kapinės, o senosios, prie Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių, buvo uždarytos (dabar ten eina Maironio gatvė, nebėra originalios varpinės).

Burial traditions in Lithuania have changed several times. Burial in vaults was banned in the XVIII th. century. In the XIX th. century city cemeteries were moved outside the city boundaries. Uzupis Bernardine cemetery was founded in 1810, and the old one, by the churches of St. Anne and Bernardines, was closed (now Maironis street runs there and the original belfry hasn't survived). 


P1170489P1170491

P1170493

P1170497

P1170498

P1170500

P1170501

P1170504

P1170505

P1170507

P1170509

P1170514

P1170520

P1170523

P1170524

P1170533

P1170535

P1170538

P1170541

P1170542

P1170545

P1170548

P1170549


P1170551


Keletas nuorodų į kitų kelionių tinklaraštininkų reportažus apie kapines:
Links to other travel blogs featuring posts about cemeteries:

A Dangerous Business: Merry Cemetery, Romania
Travel generation: The One Travel Destination We'll All End Up Seeing ir A Miraculous Cuban Love Affair
On the Luce: The Prague Jewish Cemetery ir Ornate Paris Cemeteries
1 Dad, 1 Kid, 1 Crazy Adventure: Where the Kings Sleep
Santa Fe Travelers: Photo of the Week: Daisy Stark, Como Colorado
Emm in London: A Visit to the Garden of Tears: Highgate Cemetery

Su meile,

Kūtvėla


Komentarų nėra: