2013 m. gegužės 13 d., pirmadienis

Šv. Kankinės D. K. Elžbietos vienuolyno kompleksas Minske

Šventosios Kankinės Didžiosios Kunigaikštytės Elžbietos cerkvė ir vienuolynas yra gerokai nuo miesto centro ir kažkodėl tai yra dar vienas objektas, apie kurį Minsko gyventojai nelabai žino. Apie jį labai įdomiai buvo parašyta In Your Pocket Minsk. Tai sakralinių pastatų kompleksas, pastatytas 1999 m. kaip centras 70-čiai moterų vienuolių ir kitų pasišventųsių asmenų, dirbsiančių teikiant dvasinę ir socialinę pagalbą tiems, kuriems to reikia. Centras ir šiandien padeda atsistoti ant kojų sveikstantiems alkoholikams ir narkomanams. 120 ha plote buvo įkurtas ūkis, kuriame pastoviai gyvena 50-80 gyventojų, dirbančių su gyvuliais, žemės ūkyje, sode, paukštidėje... Vienuolyne taipogi restauruojamos ikonos iš visos Baltarusijos. Vienoje cerkvių vienuolės pasikeisdamos be pertraukos skaito Psalmes už pasaulio išgelbėjimą. Parduotuvėlėje galima nusipirkti medaus ir kitokių maisto produktų, religinių reikmenų parduotuvėje galima įsigyti kulto riekmenims skirtų priemonių.

Elžbieta Fiodorovna, mergautiniu vardu Elžbieta Aleksandra Luisa Alisa iš Heseno ir nuo Reino, buvo Aleksandro II ir Marijos Aleksandrovnos penktojo sūnaus Sergejaus žmona. Tapusi našlaite 14 metų, mergaitė beveik išimtinai buvo auginama savo senelės, Anglijos karalienės Viktorijos. Santykiai su gimine šiek tiek komplikavosi Elžbietai po santuokos nusprendus pereiti į stačiatikybę (ji buvo auginama kaip liuteronė). Po pasikėsinimo į vyrą (bomba jį suplėšė į gabalus) Elžbieta galutinai pasitraukė į vienuolyną. Jinai labai daug dirbo padėdama likimo nuskriaustiesiems ir ligoniams. 1918 m. Elžbieta ir kiti Romanovų šeimos nariai buvo nugabenti į mišką, įmesti į apleistą šachtą ir susprogdinti granatomis. 1981 m. ją šventąją paskelbė Stačiatikių bažnyčia užsienyje (įkurta neramiais bolševikiniais laikais Serbijoje), 1992 m. tą pat padarė ir Rusijos Stačiatikių bažnyčia. Jos pagrindinė šventovė yra Maskvoje, Šventųjų Marijos ir Martos vienuolyne, kurį ji padėjo įsteigti. Dabar tenais saugomos kelios jos relikvijos, kurios grįžo vėl susijungus abiems stačiatikių bažnyčioms. Elžbieta yra viena iš dešimties XX-jo amžiaus šventųjų, statulomis pavaizduotų virš durų Vestminsterio Abatijoje Londone.

Šaltinis: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Elizaveta_Fedorovna_of_Russia (c) Ras67


Kadangi lankiausiu šeštadienį prieš Velykas, turistų nebuvo. Paslankiojau aplink kaip benamis katinas, bet nuorodų nei į ikonų restauravimo dirbtuves, nei į kitas išgirtas vietas nebuvo. Vienuolės, batiuškos ir statybininkai net sušilę lakstė pasikaišę padalkas su dažų kibirais, grėbliais, skudurais ir ruošėsi rytojaus šventei. Be to, kompleksui priklauso septynios cerkvės, todėl be nuorodų ar žemėlapio tikrai sunku susigaudyti. Būčiau mielai pasiklausiusi kaip seserys skaito Psalmes Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvėje, bet nepavyko susiorientuoti vietovėje. Pasidedu paukščiuką planuose kitam kartui.

P1210008

P1210011

P1210015
Vidinis vienuolyno kiemelis.
P1210018

P1210019

Tačiau ta nedidelė dalis komplekso, kurį apžiūrėjau, paliko labai puikų įspūdį. Cerkvės labai gražios, erdvios, mozaika puoštos. Veikia kavinė, kur galima papietauti, tik nusiteikite ilgai eilei ir lėtam aptarnavimui. Rekomenduoju babką su grybais-tai bus moliniame indelyje keptas kugelis su pievagrybiais.

Jums reikalinga stotelė "Novinki" ("Навинки"), miesto autobusai 18, 26, 68, 68b, 105, 131. Reiks važiuoti gerą pusvalandį. Oficialus vienuolyno tiklalapis: www.obitrl-minsk.by 

Moterys, nepamirškite skarelės arba šalio apsigaubti.

Su meile,

Kūtvėla

Komentarų nėra: