2012 m. lapkričio 11 d., sekmadienis

Paul Delaroche "Ledi Džeinės Grei egzekucija" (1833)

Viena iš dažiausiai pasitaikančių paieškų, atvedančių lankytojus į mano kelionių dienoraštį, yra informacijos paieška apie ledi Džeinę Grei (Lady Jane Grey).

Šaltinis: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Execution_of_Lady_Jane_Grey. 
Paul Delaroche nutapytas paveikslas kabo Nacionalinėje galerijoje Londone. Ledi Džeinės Grei gyvenimas vertas ne mažiau dėmesio, nei kurio kito Tiudorų giminės palikuonip, o gal netgi ir daugiau. Po Henriko VIII (geriausiai atsimenamo kaip vedusio šešis kartus, o ne už kokius kitokius nuopelnus tautai) mirties, sostą paveldėjo jo mažametis sūnus Eduardas, tapęs Eduardu VI. Mažasis karalius buvo stropiai vedžiojamas už rankos pasirašant įvairius dokumentus savo regentų-dėdžių, irgi jau velionės motinos brolių. Eduardas VI dažnai sirgo, manoma, buvo paveldėjęs iš tėvo ir venerinę ligą-šis faktas istorikų yra ginčijamas. Mirties priežastis po tik šešerių karaliavimo metų-tuberkuliozė. Prieš mirdamas, jis turėjo pasakyti, kam palieka valdyti Angliją- karalius turėjo teisę paskirti savo įpėdinį. Jis turėjo dvi vyresnes seseris, Mariją (katalikę, Katerinos Aragonietės dukrą) ir Elžbietą (protestantę, Anos Bolein dukrą). Jo patarėjai išnagrinėjo įstatymus ir nustatė, kad Eduardas IV pats būdamas protestantu (religija ir politika nebuvo atskirtos) vis dėlto negali palikti sosto Elžbietai, apeidamas vyresniąją seserį katalikę. Liko viena išeitis-palikti sostą kitam giminei protestantui pagal karališko kraujo liniją, apeinant abidvi seseris. Toks asmuo- ledi Džeinė Grei, pusseserė.

Soste naujoji karalienė išsilaikė lygiai devynias dienas, Anglijos istorijoje ji taip ir yra žinoma kaip Devynių Dienų Karalienė. Politiniai vėjai pasisuko kitaip ir sostan įžengė Marija Tiudor. Nors ledi Džeinė Grei buvo įkalinta Londono Taueryje (tais laikais jis buvo kilmingų asmenų kalėjimas, kur karaliaus nemalonę pelnę didikai kalėjo ilgus dešimtmečius arba atsisveikindavo su galva ant ešafoto pasinaudodami ypatinga karaliaus malone-mirties bausmės neleisdavo stebėti smalsuoliams), karalienė Marija parodė gailestingumą ir pasigailėjo jos gyvybės. Tačiau sukilimas prieš Mariją Tiudor ir ledi Džeinės Grei atsisakymas pereiti į katalikybę (tokiu būdu liekant protestantų viltimi ir jų pageidaujama valdove) kainavo jai galvą. Ledi Džeinė Grei mirė ant Tauerio ešafoto 1554 metų vasario 12. Mirties dieną jai buvo 16 metų.

Čia Londono Taueryje stovėjo ešafotas.
 "Gentle visitor pause awhile : where you stand death cut away the light of many days : here jewelled names were broken from the vivid thread of life : may they rest in peace while we walk the generations around their strife and courage : under there restless skies" (Brian Catling, monumento autorius).

Su meile,

Kūtvėla

Komentarų nėra: