2012 m. lapkričio 11 d., sekmadienis

Voyage Macabre kelionė į Černobylį: "Fortūna mums parodė užpakalį, o mes jai įspyrėme" I-ji dalis


[2012 11 01]

[8.07] Išvažiuojame punktualiai. Prieš pajudant, turėjome pasirašyti anketoje, kad nekelsime grėsmės Černobyliui (apribojimai fotografavimui,  elgesiui, t.t.). Grupė (dauguma- gal nė 30-ties neturintys) yra nedalomas vienetas, todėl gali neįleisti visų, jeigu nors vienas bus neblaivus. Pirmieji nuostoliai-nebus radijo blokavimo antenų, nes reikėjo perregistruoti grupę susirgus vienam žmogui, o tai-slaptas objektas ir nebuvo likę pakankamai laiko naujiems leidimams gauti. Tėtei nusivylimas (kaip, pasirodo, ir didesnei grupės daliai). Paklydusių ieškos sraigtasparniu ir teks patiems susimokėti. Autobusas 21 vietos: 2 vairuotojai ir 19 keleivių. Vairuotojai nežinojo, kad teks važiuoti ir perimetre, kilo klausimų dėl kilometražo. Agentūra pademonstravo tikrą lietuvišką verslą- paėmė pinigus, o problemų kalną pliko savo klientams, t.y. mums. Vairuotojų duomenys buvo pateikti daugiau nei prieš savaitę, bet vairuotojai prisiekinėja, kad jie tik vakar sužinojo, kad jie važiuoja, o kad važiuoja į Černobylį, tai sužinojo tik dabar, atvažiavę prie Spaudos rūmų mūsų paimti (bet maisto kažkodėl buvo prisipakavę sočiai). Čia vairuotojai pasielgia kaip tikri paršai, nes visgi išvažiuojame. Jų vietoje, aš nebūčiau net judėjusi iš Vilniaus, negu kad pastačiusi keleivius į tokią padėtį, kaip už paros laiko prie Detiatki.  

[9.30] Lenkijos siena. Čia ir toliau-lietuviškas laikas. 

[10.05] Augustavo kanalai.

[10.13] Augustavas. Iki Baltstogės 89 km. Kelyje daug kryžių, tiek tradicinių, tiek su dviem perbraukimais-taip vadinamų vengriškų, simbolizuojančių krikštą. 

[11.30] Baltstogė.

[12.30] Kamštyje-juk Lenkija. Ir dar Vėlinės. Prie kapinių budi policija, reguliuoja eismą, automobiliai stovėjimo aikštelėse nuo gatvės atitverti STOP juosta-net pavydas suėmė, kada pas mus taip žmonėmis bus rūpinamasi? Žmonės eina glėbyje nešdami kupstą spalvotų chrizantemų, bet tokio dydžio, kad net žmogaus nesimato. Vienoje  gatvės pusėje kapinės, kitoje pusėje-automobilių stovėjimo aikštelė, o pėstieji šmirinėja per kelią be šviesoforo, praleisti privalu.40 kilometrų važiuojame porą valandų, spėjame gerokai apnaikinti maisto atsargas. 

[13.15] Bielsk Podlaski. 

[13.14] Kapinėse-visas miestas. Per žmones nesimato antkapių. Priekyje procesijos neša violetines vėliavas, eina kunigas, iš paskos patarnautojas su dviem garsiakalbiais ant nugaros. 

 [16.25] Liublinas.

[17.30] Chelmas.

[18.00] Siena su Ukraina. 

[19.06] Baigiame pildyti įvažiavimo į Ukrainą anketas. Anketos rusų kalba, pavyzdžio nėra. Sako, pildykite kaip einasi, rusiškus žodžius rašykite lotyniškomis raidėmis. Ukrainietis pasienietis pasus liepė paduoti išėmus iš dėklų kietais viršeliais. Šiek tiek pavažiuojam ir vėl stojam-muitinė. 

[19.53] Judam!!!  Ir dabar stabdo jau kelių policija. Tikrina, ar kažkoks “čipas” įjungtas. 

[22.17] Antras kelių policijos patikrinimas. Šitie turi net savo posto pastatą, kuriame dabar švenčiamas viršininko gimtadienis. Lyja. Sakė, kad vairuotojas pažeidė tris punktus. Kad ne tas viršininko gimtadienis, gal ir patikėčiau. Dar klausė vairuotojo, ar tas nevartoja narkotikų ir siūlė nuvežti į ligoninę patikrinti sveikatos. Juokas juokais, bet po žinios apie pasivažinėjimo tikslą, jautresnis žmogus tikrai gali nesavas pasirodyti, o vairuotojai pasitaikė ypatingai bailūs. Tenka susimokėti 40 euru baudą. 

[22.55] Trečias kelių policijos patikrinimas. Kai choru užrikom, kad ką tik stabdė, tik “pabarė” ir liepė laikytis taisyklių. 

[22.37] Kelių policija mūsų NEstabdo. Lyja, lyja, lyja. 

(Bus daugiau)

Su meile,

Kūtvėla
 

Komentarų nėra: