2014 m. birželio 8 d., sekmadienis

Karaliaus Alfredo Winchesteris: istorinė Anglijos sostinė šiandien.

Karalius Alfredas Didysis yra vienintelis iš 56 Anglijos monarchų, vadinamas Didžiuoju. Winchesteris gi, kaip ir visi -chester arba -caster priesagas turintys miestai, kilo iš kadaise čia buvusios romėnų stovyklos (castrum, castra). Alfredas buvo ketvirtas sūnus Wessex dinastijos karaliaus šeimoje, bet tik jam buvo lemta įeiti į istoriją Didžiuoju. 865 m. vikingų invazijos metu, Wessex karalystė tuo metu dar susiskaldžiusioje Anglijoje buvo vienintelė, kuri atsilaikė. Taikos sutartimi vikingams danams buvo atiduotos žemės į rytus nuo Londono iki Česterio, kurios tapo žinomos kaip Danelaw savo įstatymais ir gyvenimo būdu. Bet Alfredas nesnaudė: atkovojo iš danų  Londoną, kūrė fortifikuotus miestus, įsteigė nuolatinę armiją, statė laivus patruliuoti pakrantėmis. Kai vikingai smogė vėl 890 m., karaliaus Alfredo vadovaujami anglai jų jau laukė. Be to, šis valdovas anglams suteikė galimybes lavintis, davė tvarką ir teisingumą. Tai jam valdant anglai susivokė esą Angelcynn, t.y. anglų tautos gyvenama žemė. Jo sutuoktinė Ealhswith fundavo moterų vienuolyną Winchesteryje-vieną iš to meto švietimo centrų, bet, kaip jau įprasta, apie ankstyvąsias viduramžių valdoves žinios yra labai fragmentiškos. Ealhswith pergyveno Alfredą tik trimis metais; jų abiejų amžino poilsio vieta šiandien nėra žinoma.

Iš Solsberio iki Winchesterio atvažiavau per maždaug 1,5 val., nes reikėjo persėsti tarpinėje stotyje. Winchesteryje mane vėl pasitiko naudingos kelio nuorodos, o pačioje stotyje buvo stendas su visokia turistiška proklamacine medžiaga, tarp kurios buvo ir nemokamas miesto žemėlapis. O pats Winchesteris mane pritrenkė ir sužavėjo!

P1320955
Winchesterio gatvės vaizdas. 

P1320956
Karalienė Ana.
Karalienė Ana geriausiai mums pažįstama iš rusiško filmo "Stiklinė vandens". Европа может подождать :-) Karalienės Anos valdymo metu, galima sakyti, įvyko tik vienas svarbus įvykis šalies viduje, - tai buvo 1707 m., kai Anglija ir Škotija susijungė po vienu Parlamentu. Ana į sostą žengė būdama 36 metų. Ji gimė valdant tėvo broliui Karoliui II, kuris nepaliko teisėtų palikuonių. Jos tėvas buvo pirmasis eilėje į sostą, bet jis buvo katalikas, vedė katalikę princesę, ir todėl tik pro trijų metų valdymo buvo palyginus taikiai nuverstas. Lyg nujausdamas, Karolis II buvo įsakęs auginti savo dukterėčias Aną ir jos vyresnę seserį Mariją protestantų tikėjimo tiesomis. Anos pusbrolis ir jos sesers vyras Viljamas III kurį laiką valdė Angliją su Marija II, tačiau vaikų nesusilaukusi Marija mirė nuo raupų 1694 m., jos našlys valdė iki savo mirties 1702 m. O tada į Anglijos sostą sėdo karalienė Ana, kuri santuokoje su princu Georgu iš Danijos patyrė asmeninę tragediją, kurią sunku šiandieninei moteriai įsivaizduoti-karalienė pergyveno ir vyrą, ir visus septyniolika savo vaikų (dvylika gimė negyvi arba buvo persileidimai, keturi mirė nesulaukę dvejų metų, o vienintelis išgyvenęs berniukas mirė sulaukęs vienuolikos metų). Vat Jums ir Anno Pacifico

P1320966
Winchesterio katedra. 
Winchesterio katedra savo išlaikymui reikalauja 5 milijonų svarų sterlingų per metus -baisinė suma. Primenu, katalikų bažnyčios negauna paramos iš valstybės, nepaisant visos savo istorinės reikšmės, todėl įėjimas visur yra mokamas. Prie aukų dėžučių, kurios pastatytos visose bažnyčiose papildomai, parašyta : "Please give generously". Geriausiai XII a. išsilaikiusi Biblija yra saugoma Winchesterio katedroje, bet jos pamatyti negalėjau-buvo išnešta restauravimui. Sakoma, kad ši įspūdingo dydžio ranka rašyta knyga yra puošta auksu ir lazuritu. Taipogi lankytojams nerodomos senovinės valdovų palaikus saugančios mortuary chests, kurios labai nukentėjo Civilinio karo metais, ir dabar irgi yra restauruojamos. Winchesterio katedra buvo pabaigta statyti 1093 m. ir priglaudė vyskupo, o vėliau ir šventojo, Swithino palaikus. Čia tikima, jeigu per šio šventojo dieną (liepos 15) lis, tai lietus nesiliaus ateinančias 40 parų. Nestabilus gruntas ir dar neaukštas meistrų darbo lygis 1107 m. sukėlė bokšto griūtį, ir katedros atstatymo darbai tęsėsi net iki XV a. vid. 1906-1912 m. naras William Walker išgelbėjo katedrą nuo griūties reguliariai nerdamas po vandeniu ir sutvirtindamas pūvančias medines konstrukcijas daugiau kaip 25.000 maišų cemento, 115.000 didelių cemento blokų ir 900.000 plytų. Paskui vandenį buvo galima išpumpuoti ir imtis tradiciškesnių konservavimo darbų.
P1320971
Winchesterio kareiviams atminti Pirmajame pasauliniame kare.

P1320972
Winchesterio kareiviams atminti. 

P1320970
Pievutėje priešais katedrą. Bet piknikautojams tai netrukdo. 

P1320968
Gyveni, krebždi per gyvenimą, kenti, džiaugiesi...O tik tiek iš tavęs lieka. 
Winchesterio katedra yra pritrenkiančio grožio. Tokia graži, kad žodžių trūksta apsakyti. Turistai po ją vaikščioja su binokliais-šiaip gera idėja, nes skliautai kylą iki beprotiškų aukštumų. Man ši katedra pasirodė žymiai puikesnė už išgirtąją Solsberio katedrą. Jeigu pasitaikys proga-būtinų būtiniausiai apsilankykite. Na, o lankymo tvarka tokia pati, kaip įprasta- susimoki pinigėlį, gauni žemėlapį, ir vaikščioji. Geriausia yra pirmiausiai sau atsisėsti ir ramiai perskaityti lankstinuką su žemėlapiu, kad nepraleistum nieko įdomaus.

P1320974
Puikūs skliautai. 

P1320977
Vėduokliniai skliautai- Anglijos gotikos pažiba. 

P1320979
Centrinis vitražas vakarų pusėje. Civilinio karo metais vitražas buvo sunaikintas Parlamento šalininkų, atkurtas 1660 m., naudojant surinktas duženas.  

P1320980
Jane Austen memorialinė lenta.
"Jane lies in Winchester-blessed be her shade!
Praise Lord for making her, and her for all she made!"- Rudjaradas Kiplingas.

1817 m. sirgdama inkstų liga rašytoja persikėlė į Winchesterį, kad būtų arčiau savo gydytojo. Ji mirė praėjus vos kelioms savaitėms po persikraustymo, 1817 m. liepos 18 d., būdama 41 metų. Aktorius Colin Firth, suvaidinęs poną Darsį 1995 m. BBC serijale "Puikybė ir prietarai", vaikystėje Winchesteryje lankė mokyklą. Norintys pakeliauti Jane Austen takais, gali rasti reikiamos informacijos čia: http://www.winchesteraustentrail.co.uk/

P1320991
Normanų laikų paveldas. 
Winchesterio katedra yra nevienalytė, joje randama architektūros stilių nuo XI iki XVI a. Katedros internetinė svetainė patekia PDF failą, kur spalvomis išskirti skirtingi statybos laikotarpiai: galima atsisiųsti iš čia.

P1320996
A. Gormley "Sound II". Kriptos kol kas nelankomos dėl pakilusio vandens lygio. 

P1320998
XII-XIII a. sieninė tapyba, Kristaus Kalvarijos. 

P1330003
Centrinis altorius.

P1330004
XV a. centrinis altorius, atstatytas XIX a. 
Šalia pasaulinio garso šventųjų centriniame altoriuje yra ir Šv. Swithino statula-matyt, norėta tarp pasaulio garsiausių šventųjų pastatyti ir vietinės reikšmės šventąjį. O kad tai yra XIX a. kūrinys rodo tarp šventųjų pastatyta karalienė Viktorija, kuri tikrai XV a. nebuvo net užplanuota. Kažkada spalvotos originalios skulptūros buvo sunaikintos Reformacijos metu.

P1330005
Vyskupo Gardinerio antkapis. 
Marija Tiudor šią bažnyčią pasirinko savo santuokai su Ispanijos princu Filipu. Vestuvės įvyko 1554 m. liepos 25 d. Labai daug šiame įraše svarbių dienų išpuola liepos mėnesį. Juos tuokė vyskupas Gardineris, dar ėjęs ir valstybės kanclerio pareigas. Ispanų svitos susižavėjimas katedra patvirtino Marijos pasirinkimo teisingumą. Be vidinio grožio, ši katedra yra pakankamai arti Sauthamptono-uosto, į kurį kelios dienos prieš vestuves atplaukė princo laivas. Liepos 25 buvo pasirinkta neatsitiktinai-tai Šv. Jokūbo, Ispanijos globėjo, diena. Princas Filipas vilkėjo baltos ir aukso spalvos rūbais, Marija Tiudor pasipuošė purpurine ir balta spalva (balta vestuvine suknele rengėsi iki tol tik Filipa iš Anglijos, Škotijos Marija Stiuart, ir mūsų Ona Jogailaitė. Balta vestuvinė suknelė Anglijoje išpopuliarės tik karalienės Viktorijos laikais). Santuokos ceremonija vyko ant specialiai padarytos pakylos, kad visi susirinkę matytų šį valstybinės reikšmės įvykį. Šaltinis: Mary Tudor: Guide to Winchester. Nedaug kas žino, kad Marija Tiudor buvo svarstoma kaip kandidatė į žmonas Žygimantui Augustui.

P1330006
XIII a. grindų danga- didžiausia ir seniausia išlikusi Anglijoje. Lankytojų prašoma atsargiai vaikščioti. Aš net kvėpuoti bijojau užlipusi-juk tokia relikvija. 

P1330008
Kairėje matosi vėlyvesnė gotika ir XX a. pab. ikonos , tapytos S. Fiodorovo. Po jomis matosi  Holy Hole skylė- ja piligrimai šliaušdavo, kad priartėtų prie Šv. Swithino palaikų. 

P1330009
Narui W. Walkeriui atminti. 

P1330010
Statula, vaizduojanti Ekleziją, XIII a. Rasta kasinėjant katedros teritoriją.

P1330016
Antkapis.

P1330030
Antkapis.

P1330035
Dar kartą vakarinės pusės vitražas-šį kartą visu gražumu.

P1330043
Winchesterio katedros fragmentas. 
Norintys po katedrą vaikščioti lausydami audiogido, galį jį išsinuomoti kasoje. Tokiu atveju, Jums gidaus gerai žinomas aktorius David Suchet, suvaidinęs neprilygstamąjį Erkiulį Puaro. Jam šis įrašas turbūt buvo malonumas, palyginus su jo paties įgarsinta 78 valandų trukmės Biblija. Kadangi suvenyrų parduotuvės visur Dievo namuose labai taikliai išdėstytos, o kiekvienas pirkinys eina tai šventovei išlaikyti, tai stengiausi -pagal galimybes- ką nors visur įsigyti. Winchesterio katedros suvenyrinėje užtrukau prie muzikinių kompaktų stendo. Ilgai vargau, kol išsirinkau: Winchester Cathedral Organs. Prie įdomesnių reklamuojamų renginių priskirčiau popiečio arbatėles su ekskursija Pirmojo pasaulinio karo tema. Tada užsukau pavalgyti ir ramiai patyrinėti miesto žemėlapį. Jau buvau pavargusi, juk antra diena iš eilės kėliausi šeštą ryto, o dabar jau buvo vėlyva popietė, daug kas nebedirbo. Žemėlapyje apsibrėžiau tik kelias vietas, esančias nepertoliausiai.

Pakeliui radau kažkokį žemėlapyje nepažymėtą pastatą:

P1330058
Fundavimo memorialinė lenta.

P1330059
XVII a. taip vadinama hospital, kuri buvo, kiek suprantu, prieglauda, o ne ligoninė. 

P1330061
O rožės žydi, žydi....
P1330075
Vienas iš fotogeniškiausių miestelio pastatų. 

P1330080
Oi, kiek dar neperskaitytų knygų manęs laukia...Mesiu darbą, neberašysiu dienoraščio, paleisiu žiurkėną miške į laisvę, ir tik skaitysiu ir skaitysiu. 
P1330086
Jane Austen namas. Dabar-privati nuosavybė.
P1330090
Memorialinė lenta ant Jane Austen namo. 
P1330091
Winchesterio koledžas.
Winchesterio koledžas buvo įkurtas dar 1382 m. ir laikomas seniausia nepertraukiamai veikiančia mokykla Anglijoje.

P1330102
Winchesterio koledžas. 
P1330104
Winchesterio koledžo fragmentas. 
P1330105
Nature will find its way. 
Winchesteris labai man priminė Vilniaus Užupį.

P1330108
Parkas prie upės.

P1330112
Kuom ne Vilnelė?
P1330116
Winchesterio pastatuose dominuoja titnagas. 
P1330120
Winchesterio Boheminė Respublika. 

P1330122
Kaip jau minėjau įrašo pradžioje, Winchesterio pavadinimas kilo iš čia buvusios romėnų stovyklos.

P1330123
Vienintelė vieta, kur Winchesteryje dar galima pamatyti buvusią romėnų laikų sieną. 

P1330125
Saugokime ir pažinkime gamtą!

P1330126
Parkas. 

P1330128
Paminklas Alfredui Didžiajam.
P1330131
Alfredas Didysis, Anglijos karalius.

P1330136
Rožės parke. O jau kad kvepia!

P1330138
Rožė Winchesterio parke. 

P1330143
Biškį šlubuoja Grinvičas, ką? 

P1330146
Winchesterio pastatai. P1330154
XVI a. menantis namas ant buvusio karalienės Emos dvaro vietos. 
P1330163
O kas sakė, kad Ledi Godiva yra moteris? 
P1330167
Kai Winchesteris buvo Anglijos sostinė, čia stovėjo pilis.
Winchesterio pilyje, kurioje buvo laikoma ir mano jau ankstesniame įraše minėta Domesday* knyga, XIII a. menė buvo dvaro ir vyriausybės gyvenimo centras. Sakoma, kad karaliaus Artūro Apvaliojo stalo legenda yra kildinama iš šios salės. Civilinio karo metais pilis buvo užimta Rojalistų, kol 1646 m. jų gynybą pralaužė Parlamento rėmėjai. Oliveris Kromvelis liepė pilį sugriauti, o pati Didžioji menė buvo naudojama įvairiems susirinkimams. Salę galima aplankyti jos darbo valandomis, taip pat pasivaikščioti viduramžių stiliaus karalienės Eleonoros sode.

P1330174
Šiandien čia renkasi miesto taryba. 
Winchesterio katedros darbo laiką ir lankymo kainas galite pasitikrinti jų tinklalpyje: Winchester Cathedral. Taipogi, Alfredas Didysis turi savo Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/KingAlfWinchester

Man didžiausią įspūdį šios dienos kelionėje paliko būtent Winchesterio katedra. Kažkaip netgi mintys apie mirtį tokios filosofinės apėmė. Ne, dar nesiruošiu, juk Sicilija laukia, bet niekas nežinom dienos ir valandos. Ta proga noriu pasakojimą užbaigti citata, kurią nusipirkau įsirėminimui.

Death is nothing at all

I have only slipped away into the next room

I am I and you are you

Whatever we were to each other
That we are still
Call me by my own familiar name
Speak to me in the easy way you always used
Put no difference into your tone
Wear no forced air of solemnity or sorrow
Laugh as we always laughed
At the little jokes we always enjoyed together
Play, smile, think of me, pray for me
Let my name be ever the household word that it always was
Let it be spoken without effort
Without the ghost of a shadow in it
Life means all that it ever was
There is absolute unbroken continuity
What is death but a negligible accident?
Why should I be out of mind
Because I am out of sight?
I am waiting for you for an interval
Somewhere very near
Just around the corner
All is well.


Henry Scott Holland (1847-1918)

Su meile, gotiškos architektūros prisižiūrėjusi, filosofiškai smertį pasitikt pasiruošusi, kaip visada susivėlusi, Jūsų,

Kūtvėla Taigaljaukraustytisanglijonlaikasaitė

*Tradiciškai manyta, kad Domesday reiškia Day of Doom, bet rimtesni rašto žmonės ir kalbainiai mintija, kad tai tėra paprastas žodis "Domestic", t.y. namų ūkio, naminė knyga. Bet kalbainiai neturi fantazijos.

P.S. šiandienos išlaidos traukinių bilietams, jeigu nebūčiau turėjusi traukinių paso, sudarytų 84,20 svarų sterlingų. Maršrutas: Londonas-Solsberis, Solsberis-Winchesteris per Basingstoke, Winchesteris-Londonas.

Komentarų nėra: