Mane galima sutikti:


Kol tu mąstei sustojęs, baigės tavo kelias:
Visa būtis šioj žemėj – tik sekundės kelios.

Paul Delaroche "Ledi Džeinės Grei egzekucija" (1833)

Sunday, November 11, 2012

Viena dažnai pasitaikančių paieškų, atvedančių lankytojus į mano dienoraštį, yra informacijos paieška apie Paul Delaroche paveikslą, iliustruojantį ledi Džeinės Grei egzekuciją.

Šaltinis: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Execution_of_Lady_Jane_Grey
Paveikslas kabo Nacionalinėje galerijoje Londone. Darbo laiką galite pasitikrinti jų internetinėje svetainėje: http://www.nationalgallery.org.uk/

Ledi Džeinės Grei gyvenimas vertas ne mažiau dėmesio, nei kuris kitas Tiudorų giminės palikuonis. Po Henriko VIII (geriausiai atsimenamo kaip vedusio 6 kartus, o ne už kokius kitokius nuopelnus tautai) mirties, sostą paveldėjo jo mažametis sūnus Eduardas, tapęs Eduardu VI. Mažasis karalius buvo stropiai vedžiojamas už rankos pasirašant įvairius dokumentus savo regentų-dėdžių, velionės motinos brolių. Eduardas VI sirgo, manoma, buvo paveldėjęs iš tėvo ir venerinę ligą. Mirties priežastis po tik 6 karaliavimo metų-tuberkuliozė. Prieš mirdamas, jis turėjo pasakyti, kam palieka valdyti Angliją. Jis turėjo dvi vyresnes seseris, Mariją (katalikę, Katerinos Aragonietės dukrą) ir Elžbietą (protestantę, Anos Bolein dukrą). Jo patarėjai išnagrinėjo įstatymus ir nustatė, kad pats būdamas protestantu (religija ir politika dar nebuvo atskirtos) jis negali palikti sosto Elžbietai, apeidamas vyresniąją seserį katalikę. Liko viena išeitis-palikti sostą kitam giminei protestantui pagal karališko kraujo liniją, apeinant abi seseris. Toks asmuo- ledi Džeinė Grei, pusseserė.

Soste naujoji karalienė išsilaikė lygiai 9 dienas, Anglijos istorijoje ji taip ir yra žinoma- Devynių Dienų Karalienė. Politiniai vėjai pasisuko kitaip, nei planuota, ir sostan įžengė Marija Tiudor. Nors ledi Džeinė Grei buvo įkalinta Londono Taueryje, karalienė Marija parodė gailestingumą ir pasigailėjo jos gyvybės. Tačiau sukilimas ir ledi Džeinės Grei atsisakymas pereiti į katalikybę (tokiu būdu liekant protestantų viltimi ir jų pageidaujama valdove) kainavo jai galvą. Ledi Džeinė Grei mirė 1554 metų vasario 12. Mirties dieną jai buvo 16 metų.

Su meile,

Kūtvėla


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...